Er kunst kultur? (Is Art Culture?)

This article was published in the Danish newspaper Berlingske. I am sorry I haven’t got the skills to translate it, but basically Henrik Dahl a sociologist and author is contemplating the use of the two words Kunst (art) and Kultur (culture). He believes that they are wrongly used (in Denmark) as if they were synonymous. He also continues to speculate about art funding and how little of it is spent directly on art and artists…

Henrik Dahl: I Danmark er der tradition for at bruge udtrykkene »kunst« og »kultur« som om de var synonyme. Det kan observeres overalt, men et godt, aktuelt eksempel kunne være kulturministerens kronik i Politiken 3. marts.

8. marts 2012, 21:59
Hvad jeg gerne vil diskutere, er, om denne sidestilling af begreberne i grunden er holdbar? Eller om kunst og kultur tværtimod er to væsensforskellige ting, der ved nærmere eftertanke står i et konfliktfyldt, eller måske ligefrem modsætningsfyldt, forhold til hinanden.Moderne billedkunst har vanskeligt ved at klare sig uden »kultur«, hvis man ved »kultur« forstår institutioner. Hvor en fortælling eller melodi i den traditionelle tidsalder kunne være så dragende, at den kunne leve et liv uden for institutionerne, og måske oven i købet være anonym, er det – med tanke på Marcel Duchamp – svært at forestille sig situationen »anonym urinal«. Det, der gjorde Duchamps urinal, og alt, hvad der følger hans grundkoncept, til kunst, var institutionaliseringen. Her er der altså tale om et intimt samspil mellem kunst og kultur.

På den anden side er der så et modsætningsforhold. Hvis man ser på, hvor meget det koster at drive et kunstmuseum og hvor mange penge, der er til nyindkøb, vil de fleste blive forbløffede. Det er en meget lille del af et museums årlige budget, der går til kunst. Resten går til løn, husleje, vedligeholdelse, forsikring, markedsføring og andet, der i en vis forstand er kunsten uvedkommende. I kampen om knappe ressourcer kan man sige, at kulturen får det meste, mens kunsten – den egentlige – må nøjes med smulerne fra de riges bord.Til det forhold, at hovedparten af både institutionernes og Kulturministeriets penge går til kultur – ikke kunst – skal man lægge den dimension, man efter behag kan kalde tivolisering eller begivenhedskultur eller formidling eller samfundsnytte eller andet, der indikerer noget tilsvarende: kunst bliver i vore dage brugt som råmateriale for alverdens ting, der ikke har noget som helst at gøre med kunstnerens projekt. Eller med, hvad man i bredere forstand kan kalde kunstnerisk stræben.
Det, jeg spørger mig selv om – også med tanke på kulturministeren, der vil indrullere kunsten i et diffust, »samfundsgavnligt« projekt – er, hvor længe endnu kunstnerne vil lade sig udnytte? Hvor længe de gider at lade sig spænde for citybrandingens og festivalernes og de ambitiøse kuratorers og bullshittende kultur-ministres vogne? Har kunsten ikke et behov for at være fri – ligesom forskningen? Eller er det ligegyldigt, så længe der triller penge ind på lønkontoen?Af Henrik Dahl, sociolog og forfatter.

About Andrea Jespersen

I am a visual artist with a practice that explores how conceptual deliberations and the hand made can co-exist. Check my website for documentation of artworks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: